Vakok és Gyengénlátók

Gyerekház

BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ KIALAKÍTÁSA BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGBEN

Kedvezményezett neve: BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Bükkszenterzsébet községben
Szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja a településen élő, szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

A Gyerekház elsődleges célja a képességfejlődés segítése, a kisgyermeket nevelő szülő minél korábbi szakszerű támogatása. A gyermek a születés pillanatától, vagy már azt megelőzően is fejleszthető, támogatható. A szülő feladata, hogy ezt ösztönös megérzései mellett, tudatosan is megtegye. Ennek alapja a gyerekekkel való bánásmód érzelmi és értelmi támogatása. A Biztos Kezdet Gyerekházak esetében kiemelkedően nagy hangsúlyt kap a szülők bevonása és a velük való együttműködés. A Gyerekház biztosítja a változatos tevékenységekhez szükséges játékokat és anyagokat, elérhetővé teszik a gyerekek mentális, fizikai fejlődéséhez szükséges eszközöket, környezetet, hogy nevelésük minél magasabb színvonalon valósuljon meg.
 
A Biztos Kezdet Gyerekház működésének az elindítása azért kiemelkedően fontos a településen, mert a célcsoport számára jelenleg nyújtott szolgáltatások mind minőségi, mind mennyiségi szempontból fejlesztésre szorulnak. A koragyerekkori szolgáltatások elérhetővé tétele nagyon fontos azon rászoruló családjaink számára, akik körülményeik miatt nem tudják gyermekük számára a fejlődését támogató, megfelelő körülményeket biztosítani, pedig az ekkor megteremtett esélyek az egész életútra pozitívan hatnak és megalapozzák az óvodai, iskolai esélyeket; a sikeres iskolai előmenetelt, illetve az egész életútját, pályafutását. A helyi igényekre és szükségletekre reagálva kívánja a támogatást igénylő a Gyerekház szolgáltatásait kialakítani.

A Gyerekház tervezett alábbi szolgáltatásai igazodnak a Felhívás szakmai elvárásaihoz:

1. A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása,
2. A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása,
3. Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása,
4. A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején,
5. A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek,
6. Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus),
7. Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára,
8. Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.

A választható szolgáltatások közül az alábbiak kialakítása tervezett a projekt megvalósítása során:

1. Várandósok felkészítése a gyermek fogadására,
2. A célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése (pl. nagyobb lánytestvérek önismereti csoportja, egyéb célzott foglalkozások a továbbtanulás érdekében.

Az egyes szolgáltatások részleteit a támogatási kérelemhez csatolt szakmai terv tartalmazza.

A Gyerekház alapvető működéséhez szükséges eszközök a támogatást igénylő önkormányzat rendelkezésére állnak, így az EFOP-1.4.3-16 konstrukció keretében eszközbeszerzésre és infrastrukturális beruházásra nem kerül sor. A végleges helyszín kialakításával összefüggő infrastrukturális fejlesztést és a működéshez szükséges eszközök körének bővítését az EFOP-2.1.2.-16 pályázat keretében tervezi az önkormányzat.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.29.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00061

Névjegy

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat
Székhely: Bükkszenterzsébet
Postai cím: 3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 199
Telefonszám: + 36 567-016; 0636/567-015; 0636/567-008; 0636/367-074
Központi elektronikus levélcím: hivatal@bukkszenterzsebet.hu

Gyakran keresett oldalak