Vakok és Gyengénlátók

Bölcsöde

Bölcsődei fejlesztés Bükkszenterzsébeten

A kedvezményezett neve: BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A projekt címe: Bölcsődei fejlesztés Bükkszenterzsébeten
A szerződött támogatás összege: 244 024 622 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása
Bükkszenterzsébet községben a lakosság részéről felmerült igények, valamint a jogszabályi kötelezettségek teszik szükségessé bölcsőde
kialakítását. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat mint fenntartó fejlesztése révén, egy 1 csoportos, 12 férőhelyes (max. 14 fő) önálló bölcsőde jön létre. A tervezett bölcsőde 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka alkalmazásával, önálló szakmai egységként kerül működtetésre. Projekt háttere, indokoltsága: Bükkszenterzsébet településen  élő
 bölcsődés korú gyermekek lélekszám változása egyértelműen emelkedést mutat.
A településen  és a környező falvakon élőktől  jelentős igény mutatkozott a bölcsődei ellátás fejlesztésére, mivel jelenleg a településen bölcsődei ellátás nincs.
 Projekt közvetlen célja önálló szakmai vezetéssel működő bölcsőde kialakítása a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása érdekében. Bölcsődei alapellátáson túl, azaz a három éven aluli gyermekek gondozása és nevelése, valamint testi-szellemi fejlődésük elősegítése mellett a létrejövő bölcsőde családi nevelést támogató szolgáltatás biztosításával, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek valamint a fogyatékos és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.
Célcsoport: a projekt elsődleges célcsoportjai a bükkszenterzsébeti 3 éven aluli kisgyermekek. A projekt közvetlen célcsoportja a szülők, hisz a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi biztosítása elősegíti a szülők foglalkoztathatóságát. A településen nem működik bölcsőde.
A bölcsőde építését a 284. hrsz. telken tervezzük, ahol több önkormányzati intézmény – óvoda, általános iskola, gyerekház - működik.
Az épület biztonsági berendezéssel lesz ellátva. A bölcsődei nevelés eszközeit és a napközbeni ellátáshoz szükséges bútorokat, valamint fejlesztő eszközök beszerzése történik a projektből. A projekt eredményeként létrejön egy, a településen és vonzáskörzetében eddig hiányzó gyermekek napközbeni ellátására alkalmas intézményi, infrastrukturális háttérrel rendelkező bölcsődei intézmény, mely az alapfeladatain túl hozzájárul a családok segítéséhez, a vonzáskörzetben élő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. A projekt hatással lesz Bükkszenterzsébet mellett Szentdomonkos és Fedémes település lakóira is: az új intézmény lehetőséget nyújt a szabad férőhelyek igénybevételére a környező településekről
is. A sikeres szakmai megvalósítás érdekében a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat együttműködik a Magyar Bölcsődék Egyesületével.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00007

Névjegy

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat
Székhely: Bükkszenterzsébet
Postai cím: 3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 199
Telefonszám: + 36 567-016; 0636/567-015; 0636/567-008; 0636/367-074
Központi elektronikus levélcím: hivatal@bukkszenterzsebet.hu

Gyakran keresett oldalak