Vakok és Gyengénlátók

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS


Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.1.) rendeletnek és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletnek megfelelően tájékoztatja a lakosságot, érintetteket hogy a településrendezési eszközök módosítását a Képviselő-testület a 2020. november 3. napján megtartott ülésén elfogadta.

 

A településrendezési eszközök módosításának rövid összefoglalása.

 

Rendezés alá vont terület és módosítási szándék:

A 25. sz. főút rekonstrukciójával érintett területek, lehatárolásuk a településtervező műleírásban térképi formában kerül bemutatásra

Rendezés hatása:

A módosítás során átvezetésre kerül a tervező által átadott engedélyezési szintű tervdokumentációban szereplő nyomvonal és azok kiegészítő létesítményei, továbbá azok egyéb településrendezési vonatkozásai

A rendelet megtekinthető:

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat hirdetőtábláján

A rendelet online elérhetősége:

www.njt.hu

 

 

 

A tájékoztatás kifüggesztésre került:                                            2020. november 3.

 

 

 

                                                                                                Érsek Henrietta

                                                                                                            jegyző


Kapcsolódó dokumentumok:
Rendelet
HatározatNévjegy

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat
Székhely: Bükkszenterzsébet
Postai cím: 3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 199
Telefonszám: + 36 567-016; 0636/567-015; 0636/567-008; 0636/367-074
Központi elektronikus levélcím: hivatal@bukkszenterzsebet.hu

Gyakran keresett oldalak