BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK KIALAKÍTÁSA BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGBEN

Kedvezményezett neve: BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének kialakítása Bükkszenterzsébet községben
Szerződött támogatás összege: 15 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalmának bemutatása

Bükkszenterzsébet Heves megye északi részén, a Pétervásárai kistérségben található község. A lakosságszám összesen 994 fő. A település az EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekházak és „Jó kis hely” – kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása című felhívás alapján támogatást nyert. Az ingatlan, amelyre a fejlesztés irányul az önkormányzat tulajdonában van. Tehát a projekt megvalósítására való alkalmasság szempontjából a pályázat megfelel a Felhívás feltételeinek.
A projekt fő eredménye egy olyan Gyerekház létrehozása és működtetése a településen, mely a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatásokat nyújt.
A projekt további eredménye, hogy hosszú távon hozzájárul a helyi közösségek építéséhez, a támogató környezet nyújt a szülők gyermeknevelési kompetenciáinak erősítéséhez, helyi szükségleten alapuló helyi ellátások új típusú összekapcsolódásával valósítja meg a Gyerekház működésének szakmai célkitűzéseit, ezáltal illeszkedik a Felhívásban meghatározott célokhoz és a szakmapolitikai környezethez.
A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a településen élő, elsősorban a 3 év alatti, intézménybe nem járó gyerekek és szüleik alkotják: hátrányos helyzetű családokban élő 0-3 éves csecsemők és kisgyerekek és az őket nevelő szülők, illetve hátrányos helyzetben élő várandósok. Szülők, akik kirekesztetten, aluliskolázottan gyerekeik előtt sem látják a jövőt.
A projekt másodlagos (közvetett) célcsoportját a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják.  A településen élők közössége, a döntéshozók és az őket tájékoztató szakemberek csoportja. Azok a szakemberek, akik a kisgyerekes családok egészségügyi, oktatási és szociális gondjaikon közös együttes munkával a mainál hatásosabb módon tudnak segíteni. A gyerekek illetve szüleik szűkebb és tágabb társadalmi környezete.
Fentiek alapján összefoglalóan elmondható, hogy a projekt hosszú távú szervezeti és pénzügyi fenntarthatósága, a projekt eredményeinek hasznosulása biztosított.
Az EFOP-1.4.3 és az EFOP-2.1.2 projektek tervezésekor felmérésre kerültek a célcsoportok szükségletei és elvárásai a pályázattal szemben. Ezen elvárások beépítésre kerültek a megvalósítandó tevékenységekkel kapcsolatban támasztott követelmények közé. Cél, hogy az érintett szakemberek munkája, valamint az érintett lakosság életkörülményei jelen fejlesztéssel megkönnyítésre kerüljenek, elősegítve ezzel a társadalmi felzárkózást. A projekt megvalósítása várhatóan pozitív hatást gyakorol mind a közvetlen, mind a közvetett célcsoportra.
A projekt indikátora, a Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása esetében a támogatást igénylő a minimálisan elvárt 7 fővel szemben 19 fő „igénybevevő” bevonását vállalja.
Az EFOP-1.4.3-16 konstrukció keretében eszközbeszerzésre és infrastrukturális beruházásra nem kerül sor. A végleges helyszín kialakításával összefüggő infrastrukturális fejlesztést és a működéshez szükséges eszközök körének bővítését jelen pályázat keretében tervezi az önkormányzat.
A támogatást igénylő a projekt eredményeinek hosszú távú fenntartása mellett elkötelezett, a Gyerekház folyamatos működését, szolgáltatásainak fejlesztését biztosítani kívánja a fenntartási időszakban és azt követően is. Az állami támogatás mellett a működéssel kapcsolatban ezen túlmenően esetlegesen felmerülő költségeket az önkormányzat fedezi, költségvetésébe betervezi, így a Gyerekház hosszú távú működésének pénzügyi feltételei biztosítottak.

 

A projekt befejezési dátuma: 2019.11.30.
Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00070