ADÓNAPTÁR

 

Adónaptár
a helyi önkormányzathoz teljesítendő adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez

 Adónem

Bevallási határidő 

 Befizetési határidő

 Helyi iparűzési adó

 Adóévet követő május 31-éig

 Az adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig
A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét május 31-éig
A feltöltési kötelezettséget - a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak - adóév december 20. napjáig

 

 

 

Kommunális adó  

 Félévenként két egyenlő részletben adóév március 15--éig, illetve szeptember 15-éig